Bakgrund

Region Kalmar läns målsättning är att arbeta för en bättre hälsa för länets invånare och att såväl barn och unga som vuxna ska vara tobaksfria. Tobaksanvändning bidrar till betydande ohälsa i samhället, där sambandet till sjukdomar som t.ex. cancer är välkänt. Om unga inte börjar med tobak är chansen stor att de är tobaksfria livet ut vilket betyder vinster för individen såväl som samhället i stort.

  • Varje år dödar tobak 7 miljoner människor runt om i världen.
  • I Sverige dör 12 000 människor till följd av eget eller andras tobaksbruk varje år.
  • Tobak är ett hinder mot 12 av FN:s 17 hållbarhetsmål.

I Sverige har tobaksbruket minskat sedan i mitten av 80-talet, men fortfarande börjar runt 16 000 ungdomar att röka varje dag. Tobaksindustrin lanserar hela tiden nya produkter på marknaden i hopp om att dessa ska attrahera nya konsumenter.

  • Att röka är ofta den främsta riskfaktorn för lungsjukdomar som astma och KOL, hjärt- och kärlsjukdomar samt olika cancerformer. Varannan rökare förkortar sitt liv med i genomsnitt 10 år.
  • Snus innehåller cancerframkallande ämnen. Snusning ger en ökad risk för diabetes typ 2, cancer i bukspottskörteln och skador på tandköttet. Det finns också ett samband mellan snusning och skador på leder och muskler, nedsatt hörsel och fosterskador vid graviditet.

Nikotinet som finns i samtliga tobaksprodukter bidrar till sammandragning av blodkärlen vilket medför sämre blodtillförsel och mindre syre till muskulaturen. Nikotinet skapar dessutom ett starkt beroende. Studier genomförda på uppdrag av Folkhälsomyndigheten visar att ca 40 % av alla som snusar och 75 % av alla som röker egentligen vill sluta.

 

Källor, och en hänvisning om du vill läsa mer:

Folkhälsomyndigheten

Hjärt- och lungfonden

Hjärnfonden

FN:s världshälsoorganisation

Sluta-röka-linjen

1177.se