Du tackar JA! till att vara hälsosam och cool

   

"Jag tycker det är coolt att stå på sig och våga välja tobaksfrihet. Om vi blir fler som vågar stå på oss tillsammans kan de som använder tobak förstå att de inte är coola. Det är coolt att vara hälsosam!"