Ett tobaksfritt län 2025

Region Kalmar läns målsättning är att arbeta för ett tobaksfritt län 2025 och en bättre hälsa för länets alla invånare, unga som vuxna. Tobaksanvändning bidrar till betydande ohälsa i samhället, där sambandet till sjukdomar som till exempel cancer är välkänt. Om unga inte börjar med tobak är chansen stor att de är tobaksfria livet ut vilket betyder vinster för individen såväl som samhället i stort.

  • Varje år dödar tobak 8 miljoner människor runt om i världen.
  • I Sverige dör 12 000 människor till följd av eget eller andras tobaksbruk varje år.
  • Tobak är ett hinder mot FN:s samtliga 17 hållbarhetsmål.

I Sverige är rökning nere på rekordlåga nivåer och den totala tobaksanvändningen har minskat kraftigt sedan början av 2000-talet. Därför lanserar tobaksindustrin hela tiden nya produkter på marknaden i hopp om att dessa ska attrahera nya konsumenter. I takt med att rökningen minskar ökar till exempel användningen kraftigt av det nya så kallade "tobaksfria" vita snuset.

  • Mellan 2019-2021 ökade användningen av det vita snuset från sju procent till sexton procent bland 14-18 åringar.

Det vita snuset marknadsförs som tobaksfritt, men innehåller stora mängder nikotin som framställs av tobak. Det är alltså inte alls tobaksfritt och innehåller dessutom mycket högre mängd nikotin än traditionella tobaksprodukter, ibland uppåt 20 gånger mer. Nikotin är det starkt beroendeframkallande ämnet som finns i tobak. Tillsammans med smaker som hallon/lakrits, cola och vattenmelon bidrar det till att det är lättare att prova – och bli beroende. Det lurar in ungdomar i ett ibland livslångt beroende. Vi vet nämligen enligt undersökningar att 9 av 10 som är beroende har börjat med tobak innan 18 års ålder. Nikotinet gör att man blir beroende, men det riskerar också att störa utvecklingen av barns hjärnor, från fosterstadiet ända upp till 25-årsåldern. Det kan också orsaka permanenta skador på hjärnan och öka risken för psykisk ohälsa samt inlärningssvårigheter. Hjärnan blir även mer mottaglig för andra droger.

Källor

  • Tobaksfakta
  • Non Smoking Generation
  • Folkhälsomyndigheten
  • FN:s världshälsoorganisation
  • Sluta-röka-linjen
  • 1177.se