Fakta om vitt snus och e-cigaretter

Just nu ökar användningen av det nya så kallade ”tobaksfria” vita snuset samt e-cigaretter (vejp) bland ungdomar lavinartat. I CAN:s nationella skolundersökning 2022 uppgav 42 % av flickorna i gymnasiet och 39 % av pojkarna att de hade provat vitt snus. I Kalmar län har högstadieelevers användning av vitt snus ökat med 36 % och e-cigaretter med 41 % från föregående läsår. Siffrorna är skrämmande, då det innebär att många ungdomar förmodligen redan är fast i ett beroende, eftersom dessa produkter ofta består av mycket högre mängder nikotin än både cigaretter och det bruna snuset. Du lockas kanske av bilden av att det är ofarligt och att det smakar gott. Men det du kanske inte vet är att du lätt fastnar i ett långt nikotinberoende som innebär allvarliga hälsorisker. Läs mer om nikotinets allvarliga hälsorisker längst ner på sidan. 

>> Informationsblad om de nya tobaks- och nikotinprodukterna

E-cigaretter (elektriska cigaretter)/Vejp

E-cigaretter innehåller inte tobak utan istället innehåller de en vätska med kemiska ämnen, smakämnen och oftast höga doser nikotin - som kommer från tobaksplantan. När man tar ett bloss kommer det ånga i stället för rök. Ångan innehåller skadliga ämnen. E-cigaretter marknadsförs ofta som ett mindre skadligt alternativ till traditionell cigarrettrökning och som en metod för att sluta röka eller minska konsumtionen. Samtidigt visar forskning att e-cigaretten är en inkörsport till tobaksrökning för unga, med tanke på de ofta höga nikotinhalterna de innehåller. Dessutom saknas tillförlitlig forskning som visar att den verkligen hjälper rökare att bli rökfria på lång sikt då användning av e-cigaretter ofta leder till ett växelbruk av traditionella cigaretter och e-cigaretter.

Smaksättningen av e-cigaretter ger intrycket av att det bara är vattenånga och smak i dessa produkter. I själva verket består de av höga mängder nikotin som är starkt beroendeframkallande och som innebär flera allvarliga hälsorisker.

>> E-cigarettanvändning och hälsoeffekter i befolkningen - föreläsning av Linnea Hedman, docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap
>> 5 saker som du behöver veta om e-cigaretter

VITT SNUS

Det vita så kallade tobaksfria snuset marknadsförs som "tobaksfritt" och har smaktillsatser såsom "Twisted berry" och "Mint fusion" vilket ger intrycket att det är ofarligt. Men att kalla det tobaksfritt känns helt fel eftersom nikotinet kommer från tobaksplantan. Man har bara rensat bort de bruna bladresterna och ersatt dem med ljusa växtfibrer. Detta gör att produkterna får kallas för "tobaksfria" och undgå tobakslagen. Men de bidrar fortfarande till alla de negativa konsekvenserna som tobaksodling bidrar till t.ex. regnskogsskövling, barnarbete samt förgiftning av vatten och odlingsmark. Det vita snuset marknadsförs också ofta som en hjälp för att sluta snusa. Det motbevisar dock forskning och statistik. Till exempel visar en Novusundersökning som Hjärt-Lungfonden gjorde 2021 att 70 % av dem som snusar det vita snuset i åldern 16-39 inte ersatt annat tobaksbruk med det vita snuset. De nikotindebuterar alltså med det vita snuset och riskerar i och med det att fastna i ett livslångt beroende eftersom det ofta innehåller mycket högre mängder nikotin än det bruna konventionella snuset.

NIKOTIN - DÄRFÖR ÄR DET FARLIGARE ÄN DU TROR

Nikotin är ett gift med kraftig påverkan på kroppen och din ungdomshjärna är extra känslig. Nikotinet skadar framförallt hjärnan och ökar t.ex. risken för inlärnings- och koncentrationssvårigheter, psykisk ohälsa, hjärt-kärlsjukdomar samt för hjärnans mottaglighet för alkohol och andra droger. Ju yngre du är när du börjar utsättas för nikotinets skadliga effekter desto större blir skadorna på framförallt hjärnan. Unga människor blir snabbare beroende och får ett kraftigare beroende än vuxna. 

Vad vet du om nikotin egentligen?

>> Nikotin - därför är det farligare än du tror
>> Kort film om hur nikotinet bygger om hjärnan av Louise Adermark, docent i neurobiologi