För föräldrar

Att avstå tobak i alla former gör stor skillnad för vår hälsa. Om ditt barn kan avstå tobak under tonårstiden är chansen mycket stor att hen förblir tobaksfri. Du som förälder är viktig för din tonåring i fråga om att sätta gränser, vara en förebild och vara den som vågar ställa de nyfikna frågorna – även fast ditt barn nu är äldre. Kom ihåg, att även om du som förälder själv använder tobak har ditt NEJ stor påverkan och betydelse.

Skolan är en annan viktig aktör i din tonårings liv och om ni kan samverka för tobaksfrihet kommer det hjälpa både ditt barn, men troligtvis även andra, eftersom tobaksbruk ofta startar i ett socialt sammanhang genom grupptryck. Önskan om att passa in står högt upp på många ungdomars önskelista och då blir det ibland svårt, även för de ungdomar som bestämt sig för att inte börja, att stå emot. Det är enklare att göra samma som kompisarna än att stå på sig och säga nej.

 

Ditt NEJ gör skillnad

FORTSÄTT ATT VARA EN FÖREBILD

  • Var nyfiken och intresserad! Fråga om ditt barns och deras kompisars tobaksvanor. Då är det enklare att ta upp det igen senare.
  • Fortsätt vara konsekvent i ditt ställningstagande mot tobak och visa att du bryr dig
  • Om du får svar du helst inte vill höra - visa att du bryr dig snarare än att du blir arg, det hjälper sällan
  • Ventilera din oro tillsammans med barnet istället för att ställa till med en utfrågning
  • Undvik att tjata, ta istället upp det regelbundet och kom ihåg – var nyfiken!
  • Prata med andra föräldrar, ni kanske kan hjälpas åt att vara förebilder och sätta samma gränser för era ungdomar
  • Ibland kommer du ändå bli ledsen och arg, då får du vara det en stund – du är inte mer än människa

På 1177.se kan du läsa mer om ungdomars utveckling

 

ANVÄNDER DU Tobak och bestämt dig för att anta tobaksfri utmaning - Vi finns här och stöttar dig

Om du själv som förälder använder tobak och vill anta utmaningen att sluta så finns det bra hjälp hos Region Kalmar läns hälsocentraler. Varje hälsocentral har livsstils- och tobaksavvänjningsmottagning med speciellt utbildad personal som gärna hjälper dig.