För föräldrar

Att avstå tobak i alla former gör stor skillnad för vår hälsa. Om ditt barn kan avstå tobak under tonårstiden är chansen mycket stor att hen förblir tobaksfri för resten av sitt liv. Du som förälder är viktig för din tonåring i fråga om att sätta gränser, vara en förebild och vara den som vågar ställa de nyfikna frågorna – även fast ditt barn nu är äldre. Det gör nämligen skillnad när du som förälder säger ifrån om du märker att ditt barn använder tobak. Forskning som gjorts på området visar att förbudet blir en ”godkänd” anledning att tacka nej och gör det på så sätt enklare att stå emot grupptryck. Och eftersom grupptryck är en av de största orsakerna till att ungdomar börjar använda tobak är det viktigt att du som vuxen är tydlig med att tobaksbruk inte är okej. Även om du som förälder själv använder tobak har ditt NEJ stor påverkan och betydelse.

Ditt NEJ gör skillnad

prata med ditt barn om tobak

  • Var nyfiken och intresserad! Fråga om ditt barns och deras kompisars tobaksvanor. Då är det enklare att ta upp det igen senare. Undvik att tjata, ta istället upp det regelbundet och kom ihåg – var nyfiken!
  • Lyssna på ditt barn, ha ett öppet sinne och försök att inte döma utan ställ mycket frågor. Röker någon i skolan, i så fall varför? Om ditt barn har en positiv inställning till tobak – fråga barnet: “Vad vinner du på att röka/snusa/använda vitt snus?”
  • Fortsätt vara konsekvent i ditt ställningstagande mot tobak och visa att du bryr dig
  • Tänk på hur du uttrycker dig under samtalet med ditt barn. Oftast fungerar omtanke bra. “Jag vill inte att du skadar dig själv, för jag bryr mig om dig” fungerar förmodligen bättre än “Jag förbjuder dig från att röka!”
  • Ventilera din oro tillsammans med barnet istället för att ställa till med en utfrågning
  • Prata med andra föräldrar, ni kanske kan hjälpas åt att vara förebilder och sätta samma gränser för era ungdomar
  • Ibland kommer du ändå bli ledsen och arg, då får du vara det en stund – du är inte mer än människa

Fler tips och råd 

ANVÄNDER DU Tobak och bestämt dig för att anta tobaksfri utmaning - Vi finns här och stöttar dig

Om du själv som förälder använder tobak och vill anta utmaningen att sluta så finns det bra hjälp hos Region Kalmar läns hälsocentraler. Varje hälsocentral har livsstils- och tobaksavvänjningsmottagning med speciellt utbildad personal som gärna hjälper dig. Läs mer på 1177.se.