Kontakt

Ann Ström Frykman
Klinikchef Folkhälsokliniken, Folktandvården
Region Kalmar län
ann.frykman@regionkalmar.se

Johanna Reuterving Smajic
Tobakssamordnare Folkhälsokliniken, Folktandvården
johanna.smajic@regionkalmar.se