Så här funkar Tobaksfri Utmaning

Region Kalmar läns målsättning är att arbeta för ett tobaksfritt län 2025 och en bättre hälsa för länets alla invånare, unga som vuxna. Tobaksanvändning bidrar till betydande ohälsa i samhället. Om unga inte börjar med tobak är chansen stor att de är tobaksfria livet ut vilket betyder vinster för individen såväl som samhället i stort.

Region Kalmar län är anslutna till den nationella satsningen Tobacco Endgame för att nå ett rökfritt Sverige 2025. Vi arbetar på olika sätt för att nå dit, där ett sätt är Tobaksfri utmaning. Tobaksfri Utmaning är en metod vi på Folktandvården i Kalmar län har utvecklat själva, med inspiration från det nationella initiativet Tobaksfri duo. Metoden riktar sig till dig som går på gymnasiet och går ut på att du tackar JA! till att vara tobaksfri och alla de fördelar de ger, med fokus på kloka val och hälsa. 

SÅ HÄR FUNKAR DET ATT ANTA UTMANINGEN:

  • Lämna ditt namn, e-postadress och födelsedata här på hemsidan
  • Använd #tobaksfriutmaning redan idag så vi tillsammans kan samla dina och dina vänners bilder på ett och samma ställe för att tillsammans kan bidra till ökad hälsa och ett tobaksfritt Sverige