Senaste statistiken


CAN:S (CENTRALFÖRBUNDET FÖR ALKOHOL- OCH NARKOTIKAUPPLYSNING) NATIONELLA SKOLUNDERSÖKNING 2022

I denna rapport redovisas resultat från de årliga undersökningarna om ungas erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

 • 42 procent av flickorna i gymnasiet och 39 procent av pojkarna uppgav att de hade provat vitt snus.
 • 22 procent av flickorna i årskurs 9 och 23 procent av pojkarna uppgav att de hade provat vitt snus.
 • 48 procent av gymnasieleverna uppger att de någon gång använt e-cigaretter (35 procent 2021).
 • Flickor nikotindebuterar med vitt snus: 37 procent av flickorna i gymnasiet hade varken rökt, snusat traditionellt snus eller använt e-cigaretter innan de provade vitt snus (36 procent 2021). De nikotindebuterar alltså med det vita snuset. Bland pojkarna hade 23 procent i gymnasiet inte använt något av detta innan de provade vitt snus (15 procent 2021). 
 • Sammanfattningsvis har rökningen minskat kraftigt bland svenska skolungdomar, vilket betyder att rökningen nu är nere på historiskt låga nivåer bland både niorna och gymnasieleverna. Snusningen har i motsats ökat i båda årskurserna under de senaste åren. Särskilt stor är uppgången bland tjejer, som också i stor utsträckning har använt det så kallade vita snuset.
 • Läs hela rapporten här

 

NOVUSRAPPORT 2021:1 UNGA BEHÖVER EN TOBAKSFRI SKOLTID

A Non Smoking Generations senaste rapport Unga behöver en tobaksfri skoltid baseras på en årlig Novusundersökning av ungas attityder till tobak.

 • Den vanligaste debutåldern för samtliga tobaksprodukter är mellan 13-16 år, och att den främsta orsaken till att börja är kompisars påverkan.
 • Närmare 8 av 10 unga är positiva till att förbjuda cigaretter och snus under skoltiden.
 • Rapporten visar att både unga och vuxna saknar kunskap om nikotinets effekter på hjärnan. 21 procent av unga vet att nikotin ökar risken för psykisk ohälsa, och 13 procent vet att det kan ge inlärningssvårigheter. Motsvarande siffror för vuxna är endast 8 procent respektive 6 procent
 • Endast 57 procent av unga får ingående information om tobak i skolan.
 • Endast fyra procent av vuxna och sex procent av unga vet att allt nikotin framställs av tobak, och få känner till att tobaksindustrin orsakar massiv skogsavverkning samt utnyttjar barnarbete.
 • Läs hela rapporten här