För skolpersonal

 

Tänkvärd fakta

Hälsa smittar!

Vår hälsa avgörs av en mängd olika faktorer; sociala nätverk, miljö, samhället där vi finns och våra levnadsvanor, till exempel alkohol-, tobak-, rörelse- och matvanor.

Skolan kan stötta eleverna till hälsofrämjande val och själva stärka sin hälsa genom att stärka och lyfta vanor och andra faktorer som är bra för hälsan. Att stimulera till rörelse, socialt umgänge eller bättre matvanor skapar en positiv norm och självbild och flyttar fokus från exempelvis tobaksbruk. Därför ska det kännas enkelt att tacka JA till hälsa och enkelt att anta Tobaksfri Utmaning.

Att vara en förebild

Som lärare har du en viktig roll i en tonårings liv och att vara en förebild, en vuxen att se upp till och som tydligt säger NEJ till tobak, är viktigare än du kanske kan tro. Även om ungdomarna inte längre är barn tycker de om tydliga regler och förväntningar, de känner sig trygga av att känna att någon bryr sig om dem.

Att hålla skolan tobaksfri är därför en viktig åtgärd för att minska tobaksbruket hos både personal och elever. Tycker du att det känns svårt att prata med eleverna om att de använder tobak? Här kommer några tips att ta med dig ut på skolgården:

  • Förklara att du bryr dig om elevens hälsa och att det är därför du inte vill att de använder tobak
  • Berätta att skolan är tobaksfri och att hen är en förebild för yngre elever. Genom att hen avstår tobak bidrar det till att även andra inte börjar använda tobak
  • Om eleven vill sluta att använda tobak, förklara att både du och skolan gärna stöttar eleven i det beslutet genom hjälp från elevhälsan eller på hälsocentralen

 

Material som är fritt att ladda ner, ANVÄNDA och aNPASSA