För skolpersonal

Just nu ökar användningen av de nya tobaks- och nikotinprodukterna som till exempel vitt snus och e-cigaretter lavinartat. Samtidigt är rökning av traditionella cigaretter nere på historiskt låga nivåer och användningen av det bruna snuset minskar också. Färsk statistik för Kalmar län visar att användningen av det vita snuset bland länets högstadieelever har ökat med 36 procent det senaste läsåret. Motsvarande siffra för e-cigaretter är 41 procents ökning. I CAN:s nationella skolundersökning 2021 uppgav 37 % av flickorna i gymnasiet och 31 % av pojkarna att de hade provat vitt snus.

Vi på Tobaksfri utmaning ser det som vår största prioritet just nu att sprida kunskap om de nya tobaks- och nikotinprodukterna till ungdomarna men också de vuxna samt sticka hål på myterna om att det skulle vara ofarligt att veipa eller använda det vita snuset.

Vuxnas ovetskap gör det enklare för ungdomar att testa det vita snuset samt e -cigaretter utan att någon vuxen i närheten reagerar. I en Novusundersökning från 2021 uppgav över 30 % i åldern 40-79 år att de aldrig har hört talas om vitt snus och 37 % att de har hört talas om men vet väldigt lite om det. I samma undersökning uppgav endast 4 % av vuxna att de vet att nikotin framställs av tobak. 

Vad ni som skola kan göra

9 av 10 som börjar med tobak gör detta innan de har fyllt 18 år och många av dem gör det på skolgården, i ett socialt sammanhang. Skolgården ska enligt tobakslagen (1993:581) vara tobaksfri. Att hålla skolan tobaks- och nikotinfri är en viktig åtgärd för att minska tobaks- och nikotinbruket hos både personal och elever. Få känner till nikotinets alla hälsorisker eller hur det påverkar den unga människans hjärna, och hur tobak hindrar global hållbar utveckling. Tycker du att det känns svårt att prata med eleverna om tobak? Ta del av den senaste forskningen och faktan kring de nya tobaks- och nikotinprodukterna här bredvid, så kan vi tillsammans hjälpas åt att:

  • Öka kunskapen om nikotinets hälsorisker
  • Öka kunskapen om tobaksindustrins globala konsekvenser
  • Slå hål på myterna att det skulle vara ofarligt att vejpa eller snusa vitt snus

Läs mer om hur ni som skola kan arbeta tobaksförebyggande i denna kunskapsöversikt gjord av Psykologer mot tobak. Till exempel hur ni kan samtala kring tobak samt hur ni kan agera som en av de viktiga arenorna som finns i det tobaksförebyggande arbetet. 

En tobaksfri skoltid

Den tobaksfria skolgården var ett jättebra förslag när det kom men med tanke på de nya tobaks- och nikotinprodukternas framfart skulle vi snarare behöva en tobaksfri skoltid. Trots att vi idag saknar en tillräcklig lagstiftning är det fullt möjligt för skolans rektor att besluta om att tobaksfri skoltid ska gälla för alla som arbetar eller går i skolan. Läs mer om metoden i sex steg samt ta del av vägledning och verktyg här: https://tobaksfriskoltid.

Ett gott exempel: Vimmerby gymnasiums tobakspolicy

Att vara en förebild

Som lärare har du en viktig roll i en tonårings liv och att vara en förebild, en vuxen att se upp till och som tydligt säger NEJ till tobaks- och nikotinprodukter, är viktigare än du kanske kan tro. Även om ungdomarna inte längre är barn tycker de om tydliga regler och förväntningar, de känner sig trygga av att känna att någon bryr sig om dem.

Här kommer också några tips att ta med dig ut på skolgården:

  • Förklara att du bryr dig om elevens hälsa och att det är därför du inte vill att de använder tobak
  • Berätta att skolan är tobaksfri och att hen är en förebild för yngre elever. Genom att hen avstår tobak bidrar det till att även andra inte börjar använda tobak
  • Om eleven vill sluta att använda tobaks- eller nikotinprodukter, förklara att både du och skolan gärna stöttar eleven i det beslutet genom hjälp från elevhälsan eller av tobaksavvänjare på hälsocentralen